Lieta C-535/15: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2015. gada 14. oktobrī iesniedza Bundesverwaltungsgericht (Vācija) – Freie und Hansestadt Hamburg/Jost Pinckernelle