Asia C-535/15: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Bundesverwaltungsgericht (Saksa) on esittänyt 14.10.2015 – Freie und Hansestadt Hamburg v. Jost Pinckernelle