Kohtuasi C-535/15: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Bundesverwaltungsgericht (Saksamaa) 14. oktoobril 2015 – Freie und Hansestadt Hamburg versus Jost Pinckernelle