Belgija in drugi TITJUR Sklepni predlogi generalnega pravobranilca - Reischl - 12. novembra 1974. # Kraljevina Belgija, Henri Costers in Marie Vounckx proti Berufsgenossenschaft der Feinmechanik und Elektrotechnik. # Predlog za sprejetje predhodne odločbe: Bundessozialgericht - Nemčija. # Zadeva 40-74.