Kirjalik küsimus E-002515/11 Martin Ehrenhauser (NI) nõukogule. Distsiplinaarmeetmed – IX lisa, 3. jaotis, artikkel 9