Zadeva T-518/18: Tožba, vložena 31. avgusta 2018 – YG/Komisija