Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/1478 z dne 16. avgusta 2017 o spremembi Priloge I k Uredbi (ES) št. 1439/95, Priloge III k Uredbi (ES) št. 748/2008 in Priloge III k Izvedbeni uredbi (EU) št. 593/2013 glede organa v Argentini, pooblaščenega za izdajo dokumentov in potrdil$