Sklep Sveta (EU) 2016/2143 z dne 1. decembra 2016 o stališču, ki se zavzame v imenu Evropske unije v Odboru Cariforum-EU za trgovino in razvoj na podlagi Sporazuma o gospodarskem partnerstvu med državami Cariforuma na eni strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi strani, glede ustanovitve posebnega odbora za kmetijstvo in ribištvo