Sodba Sodišča (šesti senat) z dne 15. oktobra 1998. # Komisija Evropskih skupnosti proti Kraljevini Belgiji. # Neizpolnitev obveznosti države. # Zadeva C-283/97. Komisija proti Belgiji TITJUR