Zadeva C-498/08 P: Pritožba, ki jo je 18. novembra 2008 vložila Fornaci Laterizi Danesi SpA zoper sklep Sodišča prve stopnje (prvi senat) z dne 9. septembra 2008 v zadevi Fornaci Laterizi Danesi proti Komisiji Evropskih skupnosti, T-224/08