TITJUR Neckermann Versand Domstolens dom (Første Afdeling) af 9. august 1994. # Neckermann Versand AG mod Hauptzollamt Frankfurt/Main-Ost. # Anmodning om præjudiciel afgørelse: Hessisches Finanzgericht - Tyskland. # Fælles toldtarif - position 6108 i den kombinerede nomenklatur - tarifering af beklædningsgenstande af trikotage til kvinder eller piger - pyjamas. # Sag C-395/93.