Neckermann Versand TITJUR Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 9. avgusta 1994. # Neckermann Versand AG proti Hauptzollamt Frankfurt/Main-Ost. # Predlog za sprejetje predhodne odločbe: Hessisches Finanzgericht - Nemčija. # Skupna carinska tarifa. # Zadeva C-395/93.