Zadeva C-66/17: Sodba Sodišča (sedmi senat) z dne 14. decembra 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Sąd Rejonowy Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu – Poljska) – Grzegorz Chudaś, Irena Chudaś/DA Deutsche Allgemeine Versicherung Aktiengesellschaft AG (Predhodno odločanje — Pravosodno sodelovanje v civilnih zadevah — Uredba (ES) št. 805/2004 — Področje uporabe — Evropski nalog za izvršbo nespornih zahtevkov — Nalogi za izvršbo, ki se jih lahko potrdi kot evropski nalog za izvršbo — Odločba o znesku stroškov v zvezi s sodnim postopkom, vsebovana v sodbi, ki se ne nanaša na nesporni zahtevek — Izključitev)