Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1309/2011, 14. detsember 2011 , millega kinnitatakse jaotuskoefitsient, lükatakse tagasi edasised taotlused ja lõpetatakse taotluste esitamine olemasolevatele kvoodivälise isoglükoosi kogustele müügiks ELi turul vähendatud kvoodiületamise tasuga turustusaastal 2011–2012