Neprieštaravimas koncentracijai, apie kurią pranešta (Byla M.9290 – Softbank Group / Altamira) (Tekstas svarbus EEE.)