Upravna komisija Evropskih skupnosti za socialno varnost delavcev migrantov Menjalni tečaj za valute v skladu z Uredbo sveta (EGS) št. 574/72 2020/C 172/03