KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE rautatieliikenteen tilastoista annetulla asetuksella (EU) 2018/643 komissiolle siirretyn delegoitujen säädösten antamisvallan käyttämisestä