Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/706, 26. mai 2020, millega muudetakse 314. korda nõukogu määrust (EÜ) nr 881/2002, millega kehtestatakse teatavad eripiirangud organisatsioonidega ISIL (Daesh) ja Al-Qaida seotud teatavate isikute ja üksuste vastu