Zadeva T-295/11: Sodba Splošnega sodišča z dne 12. septembra 2012 – Duscholux Ibérica proti UUNT – Duschprodukter i Skandinavien (duschy) (Znamka Skupnosti — Postopek z ugovorom — Mednarodna registracija, v kateri je imenovana Evropska skupnost — Prijava figurativne znamke Skupnosti duschy — Prejšnja figurativna znamka Skupnosti DUSCHO Harmony — Relativni razlog za zavrnitev — Neobstoj verjetnosti zmede — Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009 — Obveznost obrazložitve — Člena 75 in 76 Uredbe (ES) št. 207/2009)