Pisno vprašanje E-4069/09 vlaga Catherine Stihler (S&D) za Komisijo. Zaščita hrtov