Spremenjeni predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o izvajanju enotnega evropskega neba (prenovitev)