Uredba Komisije (EU) št. 1160/2010 z dne 9. decembra 2010 o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 3030/93 o skupnih pravilih za uvoz nekaterih tekstilnih izdelkov po poreklu iz tretjih držav