Становище на Европейския икономичски и социален комитет относно Икономически политики, които благоприятстват европейската индустриална стратегия