Sodba Sodišča prve stopnje (osmi senat) z dne 1. julija 2009. # ISD Polska sp. z o.o. in Industrial Union of Donbass Corp. proti Komisiji Evropskih skupnosti. # Državne pomoči - Sistem pomoči za prestrukturiranje, ki jih je Republika Poljska dodelila proizvajalcu jekla - Odločba o razglasitvi pomoči za delno nezdružljive s skupnim trgom in o odreditvi njihovega vračila - Protokol št. 8 o prestrukturiranju poljske jeklarske industrije - Ničnostna tožba - Procesno upravičenje - Rok za vložitev tožbe - Dopustnost - Legitimno pričakovanje - Člen 14(1) Uredbe (ES) št. 659/1999 - Obrestna mera, ki se uporabi za vrnitev nezdružljivih pomoči - Obveznost tesnega sodelovanja z državo članico - Obrestna mera, izračunana na podlagi obrestnoobrestnega računa - Člena 9(4) in 11(2) Uredbe (ES) št. 794/2004. # Združeni zadevi T-273/06 in T-297/06. TITJUR ISD Polska in Industrial Union of Donbass proti Komisiji