Pisno vprašanje E-0943/09 vlaga Koenraad Dillen (NI) za Komisijo. Belgijski izdatki za leto 2007 za proračunsko področje državljanstva