2006/485/ES: Odločba Komisije z dne 3. septembra 2004 v zvezi s postopkom po členu 81 Pogodbe ES in členu 53 Sporazuma EGP zoper Boliden AB, Boliden Fabrication AB in Boliden Cuivre - Zinc SA, Austria Buntmetall AG in Buntmetall Amstetten Ges.m.b.H.; Halcor SA, HME Nederland BV, IMI plc, IMI Kynoch Ltd. in IMI Yorkshire Copper Tube Ltd, KM Europa Metal AG, Tréfimétaux SA in Europa Metalli SpA, Mueller Industries, Inc., WTC Holding Company, Inc., Mueller Europe Ltd., DENO Holding Company, Inc. in DENO Acquisition EURL, Outokumpu Oyj in Outokumpu Copper Products OY in Wieland Werke AG (Zadeva C.38.069 – bakrene cevi za vodovodne in plinske instalacije) (notificirano pod dokumentarno številko C(2004) 2826)