Kohtuasi F-45/12: Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda) 3. detsembri 2012 . aasta määrus — BT versus komisjon (Avalik teenistus — Lepinguline töötaja — Lepingu pikendamata jätmine — Piisavalt põhjendamata hagi — Ilmselgelt vastuvõetamatu hagi)