Delovni dokument služb Komisije - Spremni dokument k predlogu uredbe Sveta o določitvi dolgoročnega načrta za stalež sardona v Biskajskem zalivu in ribištvo, ki izkorišča ta stalež - Povzetek ocene učinka {COM(2009) 399 final} {SEC(2009)1076 final}