Pisno vprašanje E-1471/09 vlaga Jim Higgins (PPE-DE) za Komisijo. Dovoljena ročna prtljaga