Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/1170 z dne 16. julija 2020 o zahtevah glede zasnove, izdelave in delovanja ter o standardih preskušanja za pomorsko opremo in razveljavitvi Izvedbene uredbe (EU) 2019/1397 (Besedilo velja za EGP)