Pisno vprašanje E-5434/10 Mara Bizzotto (EFD) za Komisijo. Vpliv zavrnitve predloga spremembe za direktivo 2002/15/ES na javne finance Španije