Pisno vprašanje P-1019/09 vlaga baronica Sarah Ludford (ALDE) za Komisijo. Izvajanje direktive o enakosti pri zaposlovanju v Združenem kraljestvu