Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno in kulturo za proračunsko leto 2008