Zadeva F-97/07: Tožba, vložena 24. septembra 2007 – De Fays proti Komisiji