Pisno vprašanje E-5063/09 vlaga Elizabeth Lynne (ALDE) za Komisijo. Opredelitev invalidnosti