Pisno vprašanje P-6919/08 vlaga Willy Meyer Pleite (GUE/NGL) za Komisijo. Gradnja mega kompleksa za skladiščenje cementa na terminalih 19 in 21 v pristanišču Alicante (Španija)