TITJUR Espada Sánchez in drugi Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 22. novembra 2012. # Pedro Espada Sánchez in drugi proti Iberia Líneas Aéreas de España SA. # Predlog za sprejetje predhodne odločbe: Audiencia Provincial de Barcelona - Španija. # Zračni promet - Montrealska konvencija - Člen 22(2) - Odgovornost prevoznikov za prtljago - Omejitve odgovornosti prevoznika v primeru uničenja, izgube, poškodovanja ali zamude prtljage - Prtljaga, ki je skupna več potnikom - Oddaja prtljage s strani le enega od njih. # Zadeva C-410/11.