Pisno vprašanje E-1513/09 vlaga Riccardo Ventre (PPE-DE) za Komisijo. Kaznovanje po kazenskem pravu za kršenje pravic intelektualne lastnine