Asia T-790/17: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 20.11.2018 – St. Andrews Links v. EUIPO (ST ANDREWS) (EU-tavaramerkki — Hakemus sanamerkin ST ANDREWS rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi — Ehdoton hylkäysperuste — Kuvailevuus — Maantieteellinen alkuperä — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohta (josta on tullut asetuksen (EU) 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan c alakohta))