Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 10. julija 2007 o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o aromah in nekaterih živilskih sestavinah z aromatičnimi lastnostmi za uporabo v in na živilih ter spremembi Uredbe Sveta (EGS) št. 1576/89, Uredbe Sveta (EGS) št. 1601/91, Uredbe (ES) št. 2232/96 in Direktive 2000/13/ES (KOM(2006)0427 - C6-0259/2006 - 2006/0147(COD))