Pisno vprašanje E-0896/06 vlaga Roberta Angelilli (UEN) za Komisijo. Dežela Toskana: uporaba sredstev iz programa Equal, ESS in četrtega akcijskega programa za enake možnosti žensk in moških