Pisno vprašanje E-4711/09 vlaga Frieda Brepoels (Verts/ALE) za Komisijo. Prodaja podatkov o bolnikih farmacevtskemu podjetju