Zadeva C-273/06: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Handelsgericht Wien (Avstrija) 22. junija 2006 — Auto Peter Petschenig GmbH proti Toyota Frey Austria GmbH