Pisno vprašanje P-6335/08 vlaga Gábor Harangozó (PSE) za Komisijo. Trenuten položaj na trgu za žita - proizvodnja koruze