Wniosek DECYZJA RADY dotycząca stanowiska, jakie należy przyjąć w imieniu Unii Europejskiej, we Wspólnym Komitecie EOG w odniesieniu do zmiany załącznika XXI do Porozumienia EOG