Posodobitev seznama dovoljenj za prebivanje iz člena 2(15) Uredbe (ES) št. 562/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o Zakoniku Skupnosti o pravilih, ki urejajo gibanje oseb prek meja (Zakonik o schengenskih mejah) ( UL C 247, 13.10.2006, str. 1 , UL C 153, 6.7.2007, str. 5 , UL C 192, 18.8.2007, str. 11 , UL C 271, 14.11.2007, str. 14 , UL C 57, 1.3.2008, str. 31 , UL C 134, 31.5.2008, str. 14 , UL C 207, 14.8.2008, str. 12 )