Zaak T-2/19: Beroep ingesteld op 4 januari 2019 — Algebris (UK) en Anchorage Capital Group / GAR