Lieta T-2/19: Prasība, kas celta 2019. gada 4. janvārī – Algebris (UK) un Anchorage Capital Group/VNV