Pisno vprašanje E-3306/09 vlaga Cristiana Muscardini (UEN) za Komisijo. Lepotna kirurgija in kazenska odgovornost