Sklep Sodišča (šesti senat) z dne 9. januarja 2008.